Uncategorized

กิน “ยา” เกินขนาด ภัยอันตรายถึงชีวิต

อาการที่เกิดขึ้นหลัง กินยาเกินขนาดสำหรับสัญญาณและอาการที่เกิดขึ้นเมื่อกินยาเกินขนาด มีดังนี้ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณชีพ เช่น อุณหภูมิ อัตราชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ทั้งหมดสามารถบ่งบอกอาการผิดปกติของร่างกาย รวมถึงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ง่วงนอน สับสน รวมถึงอาจอาการหนักถึงขั้นโคม่า และอาจเป็นอันตรายได้หากมีการสำลักเกิดขึ้น ผิวสามารถเย็นและขับเหงื่อออกมา หรือร้อนและแห้งก็ได้ เกิดอาการชัก มีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งอาจมีผลมาจากหัวใจหรือปอดเสียหาย หายใจถี่ ปวดท้อง คลื่นไส้และอาเจียน ท้องเสีย อาเจียนเป็นเลือด มีการเคลื่อนไหวของลำไส้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ยาบางชนิดสามารถทำลายอวัยวะเฉพาะส่วนได้ ขั้นตอนการรักษาเมื่อกินยาเกินขนาดคลิกเลยslotxo